Sekcia je momentálne nedostupná ...


     

Hlavnými zásadami našej
advokátskej kancelárie sú:

  • Odbornosť
  • Diskrétnosť
  • Flexibilita
  • Hospodárnosť poskytovaných služieb
  • Informovanosť klienta

JUDr. Martina Vnenčáková
Čučmianska dlhá 7, 048 01 Rožňava
Zapísaná do zoznamu SAK pod č. 5755

e-mail: info@advokatrv.sk
tel. č.: 0918 723 752

MAPA - Kde nás najdete ?