Vitajte na stránkach advokátskej kancelárie

Advokátska kancelária JUDr. Martiny Vnenčákovej so sídlom v Rožňave je mladá a dynamicky sa rozvíjajúca advokátska kancelária, ktorá poskytuje komplexné právne služby domácim aj zahraničným fyzickým a právnickým osobám vo verejnom i súkromnom sektore. Cieľom advokátskej kancelárie je svojím profesionálnym prístupom dosiahnuť spokojnosť klienta v konkrétnej právnej veci. Dôraz pritom kladieme na vybudovanie nevyhnutnej dôvery medzi advokátom a klientom spolu s dodržiavaním povinnosti zachovávať mlčanlivosť a zabezpečením ochrany informácií. Prioritou je záujem klienta dosiahnutý v súlade so zákonom a tento záujem má prednosť pred záujmami tretích osôb.

img

JUDr. Martina Vnenčáková je zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 5755 a súčasne je zapísaná v zozname obhajcov ex offo v trestnom konaní, zozname advokátov ex offo pre konanie pred Ústavným súdom SR a v zozname advokátov poskytujúcich bezplatnú právnu pomoc. Pri svojej činnosti spolupracuje so súdnymi exekútormi, notármi, účtovnými a daňovými poradcami. V prípade naliehavej potreby klienta je možné si dohodnúť stretnutie i mimo advokátskej kancelárie v čase, ktorý klientovi vyhovuje.

Hlavnými zásadami našej
advokátskej kancelárie sú:

  • Odbornosť
  • Diskrétnosť
  • Flexibilita
  • Hospodárnosť poskytovaných služieb
  • Informovanosť klienta

JUDr. Martina Vnenčáková
Čučmianska dlhá 7, 048 01 Rožňava
Zapísaná do zoznamu SAK pod č. 5755

e-mail: info@advokatrv.sk
tel. č.: 0918 723 752

MAPA - Kde nás najdete ?